giá mía đường hiện nay

Thị trường Đường thế giới ngày 8/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 qua đầu giảm do triển vọng nhu cầu đường trong bối cảnh diễn ra đại dịch coronavirus

-

Thị trường Mía đường (2/7-8/7/2020) - Giá Đường thô xu hướng tăng trong khi giá Đường trắng tiếp tục giảm, Đường nội địa tương đối ổn định, Đường Thái Lan chào bán tại Cảng sụt giá

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 8/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 8/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 8/7/2020

-

Đường tinh luyện tháng 6 được các doanh nghiệp nhập khẩu về nhiều, phần lớn được nói đến để chế biến công nghiệp, không đưa ra bán ở thị trường

-

Giá Đường thế giới tăng ngắn hạn do sự phục hồi của giá nhiên liệu xăng

-

Thị trường Đường thế giới ngày 7/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 tăng ngắn hạn do sự phục hồi của giá nhiên liệu xăng

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 7/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 7/7/2020

-

Giá đường RS Gia Lai ngày 07/7/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 07/7/2020

-

Giá Đường thế giới giảm do lo lắng về nhu cầu và nguồn cung dồi dào

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 06/7/2020

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 6/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 6/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 6/7/2020

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 3/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 3/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Côn Minh ngày 3/7/2020

-

Thị trường Đường thế giới ngày 2/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 biến động trái chiều

-

Giá Đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 7/2020 ngày 2/7/2020

-

Giá Đường trắng tại Nam Ninh ngày 2/7/2020

-

Giá đường RS Sơn La tại miền Bắc ngày 02/7/2020

-

Giá đường RE Lam Sơn tại nhà máy ngày 02/7/2020

-

Hợp đồng đường thô New York tháng 7 hết hạn với lượng giao khoảng 250 ngàn tấn

-

Thị trường Đường thế giới ngày 1/7/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 10-8/2020 tiếp tục tăng chạm mức cao nhất 1 tuần do sự mạnh lên của giá dầu thô và đồng Real Brazil

-

Giám sát giá Đường tuần 24/6-30/6

-

Indonesia liên tục giữ vững là thị trường xuất khẩu Đường lớn nhất của Thái Lan trong gần 1 thập kỷ qua, trong khi Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 2 từ Tháng 2/2020 (triệu tấn)

-

Đường Thái Lan nhập khẩu chào bán tại cảng Sài Gòn vững giá nhưng giảm khối lượng bán lẻ/lần

-