giá đường

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 27/3/2020: Giá đường trắng London chạm mức cao nhất trong 2 tuần qua do những gián đoạn nguồn cung tại Ấn Độ

-

Raw sugar falls, white sugar extends gains

-

Thị trường đường thế giới ngày 27/3/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 5/2020 ngày 27/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 27/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 27/3/2020

-

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 26/3/2020: Giá đường trắng London chạm mức cao nhất trong 1,5 tuần qua do sự lo lắng về những gián đoạn nguồn cung

-

Thị trường đường thế giới ngày 26/3/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-

Thị trường giao dịch chậm, ế hàng do ảnh hưởng của đại dịch corona, giá đường Việt xu hướng giảm trong khi giá đường Thái nhập khẩu chính ngạch xu hướng tăng

-

Biên giới với Campuchia đóng cửa, lượng đường Thái qua cửa khẩu Tây Nam không về được, hàng rất ít khiến giá đường chững lại, có thể tăng nhẹ trong thời gian tới

-

Giám sát giá đường tuần 19/3-25/3

-

Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) tăng giá mua mía tuần cuối vụ ép mía 2019/20 (lần 2)

-

Thị trường đường nội địa ngày 26/3/2020

-

Raw sugar rises as traders price in stockpiling

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 3/2020 ngày 26/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 26/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 26/3/2020

-

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 25/3/2020: Giá đường thô NY chạm mức cao nhất trong 1,5 tuần qua do sự lo lắng về những gián đoạn nguồn cung

-

Thị trường mía đường (19/3-25/3/2020) - Giá đường thô và đường trắng thế giới quay đầu tăng, thị trường giao dịch ế ẩm, ế hàng, giá đường Việt có xu hướng tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 25/3/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 25/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 25/3/2020

-

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 24/3/2020: Giá đường thô NY chạm mức cao nhất trong một tuần qua nhờ sự mạnh lên của đồng Real and giá dầu thô tăng

-

Thị trường đường thế giới ngày 24/3/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-

Thị trường đường nội địa ngày 24/3/2020

-

Giá đường trắng Trung Quốc kỳ hạn tháng 3/2020 ngày 24/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Nam Ninh ngày 24/3/2020

-

Thị trường đường trắng tại Côn Minh ngày 24/3/2020

-

Bình luận thị trường đường quốc tế ngày 23/3/2020: Giá đường thô NY tiếp tục ghi nhận cao hơn mức thấp nhất 1.5 năm thiết lập vào cuối tuần trước do các yếu tố tác liên quan đại dịch coronavirus chi phối

-

Thị trường đường thế giới ngày 23/3/2020: Giá đường thô – trắng thế giới kỳ hạn tháng 5/2020 biến động trái chiều

-