Giá đường Thái ngày 14/1/2020

Gía đường Thái hôm nay tiếp tục không có biến động, cụ thể, giá đường Thái tại một số địa bàn như sau:

Giá Đường Thái tiểu ngạch

Giá

(+/-)

Đường Thái hạt nhuyễn - tại Hà Nội

11,600

-

Đường Thái hạt nhuyễn - tại Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng

11,600

-

Đường Thái hạt nhuyễn - tại Đà Nẵng, Phú Yên

11,900-12,200

-

Đường Thái hạt nhuyễn - tại Gia Lai

12,100

-

Đường Thái hạt to – tại TPHCM

13,000

-

Đường Thái hạt trung – tại TPHCM

13,500

-

Đường Thái sang bao (bán lẻ) – tại TPHCM

11,900

-

Tin liên quan